lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

Analys av modeller för klimatberäkning vid återvinning och återanvändning – En studie i livscykelanalys som ett verktyg för att mäta klimatbelastning av återanvända jord- och schaktmassor

Övrigt

Tid: 2020-01-20 10:15
Plats: Seminarierummet på avdelningen för Energi- och Miljösystem, LTH
Kontakt:
Spara händelsen till din kalender


Välkommen på redovisning av examensarbete!

Datum: Måndag den 20 januari 2020

Tid: 10:15

Plats: Seminarierummet på avdelningen för Energi- och Miljösystem, LTH

Titel: Analys av modeller för klimatberäkning vid återvinning och återanvändning – En studie i livscykelanalys som ett verktyg för att mäta klimatbelastning av återanvända jord- och schaktmassor

Författare: Thilda Ingelsten

Återvinning och återanvändning är processer för både avfallshantering och nyproduktion, detta skapar problem vid fördelning av bördor och vinster i miljöberäkningar. International Organisation for Standardisation (ISO) etablerar generella riktlinjer för beräkning av klimatbelastning av återvunna materialflöden, dock saknas etablerade regelverk och normer inom byggbranschen. Detta arbete undersöker vilka livscykelanalys modeller som är vanligast i branschen och klimatpåverkan av produkterna från Grusfabriken i Malmö. 

Handledare: Mikael Lantz och Sylvia Haus

Examinator: Pål Börjesson