lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

Environmental performance of kitchens – A case study of a Ballingslöv kitchen from a life cycle perspective

Övrigt

Tid: 2020-01-17 13:00
Plats: Seminarierummet på avdelningen för Energi- och Miljösystem, LTH
Kontakt:
Spara händelsen till din kalender


Välkommen på redovisning av examensarbete!

Datum: 17 januari

Tid: 13:00

Plats: Seminarierummet på avdelningen för Energi- och Miljösystem, LTH

Examensarbetets titel: Environmental performance of kitchens – A case study of a Ballingslöv kitchen from a life cycle perspective

Författare: Annie Johansson

Examensarbetet görs i samarbete med Ballingslöv International och omfattar en livscykelanalysstudie av tre bänkskivor, ett köksskåp (stomme med en lucka) samt ett helt standardkök. Det tillkommer även en litteraturstudie om konsumentbeteende, trender och drivkrafter på marknaden. Resultatet från livscykelanalysen kopplas samman med litteraturstudien för att undersöka om det går att påverka konsumentbeteendet på köksmarknaden genom att tillhandahålla kunden med information om miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Handledare: Pål Börjesson

Examinator: Lars J Nilsson