lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

Från spill till hållbar isolering

Föredrag

Tid: 2018-03-16 13:15 till: 14:00
Plats:IMES seminarierum, V-huset, plan 2
Kontakt:


August Lindholm presenterar sitt examensarbete ”Från spill till hållbar isolering – en jämförande miljöbedömning av Diabs R-serie ur ett livscykelperspektiv”.

Företaget Diab med ursprungligt säte i Laholm är en mycket stor tillverkare av sandwichmaterial till bl a vindkraftsvingar och fartygsskrov. Man har tillverkning och marknad i många länder, och huvudkontoret ligger numera i Helsingborg.

Innanmätet i sandwichen utgörs av mycket speciella cellplastmaterial, och i tillverkningen blir det ganska mycket spill, pga alla custom-made applikationer. En fraktion kan återföras i produktionen (termoplaster), men en annan går inte att återanvända i högkvalitativa sandwichprodukter. Företaget har nu utvecklat ett sätt att av detta spill tillverka isolerskivor, t ex till husgrunder.

Augusts arbete utreder i ett LCA-perspektiv om denna ”återanvändning” har fördelar ur ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv via bl a jämförelser med alternativa kommersiella produkter. En viktig del i arbetet är en analys av hur LCA/EPD-världen förhåller dig till sådan här ”avfallsåtervinning”. Eller handlar det om en biprodukt?

Välkomna!

Examinator: Pål Börjesson
Handledare: Per Svenningsson & Max Åhman

Opponent: Anna Sundberg