lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

Load-shifting potential of large-scale data centres in a high-renewable European power system 2030

Föredrag

Tid: 2018-05-17 13:00 till: 15:00
Plats: IMES seminarierum, V-huset, plan 2
Kontakt:
Spara händelsen till din kalender


Carolina Koronen presenterar sitt examensarbete.

Exjobbet analyserar vår nästa stora energi-intensiva industri som sakta (?) växer fram i Europa (datahallar) och klurar på om denna nya industrigren kan integreras smart med ett framtida och variabelt förnybart elsystem.

 

Presentatör Carolina Koronen

Opponent: Phillip Hansson

Examinator: Lars J Nilsson

Handledare: Max Åhman

Tid: Den 17 maj kl 13