lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

Planens miljöpåverkan – en studie av bedömningsmetoder för kommunala detaljplaner

Föredrag

Tid: 2018-01-22 13:15 till: 14:00
Plats:IMES seminarierum, V-huset, plan 2
Kontakt:


Philip Hansson presenterar sitt examensarbete med titeln Planens miljöpåverkan – en studie av bedömningsmetoder för kommunala detaljplaner. Studien fokuserar på behovsbedömningssteget i processen med framtagande av en miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning.

Handledare: Charlotte Malmgren och Jamil Khan
Examinator: Max Åhman

Mycket välkomna!