lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

Tekniska, ekonomiska och miljömässiga förutsättningar för landfill mining

Föredrag

Tid: 2017-09-22 10:15 till: 11:00
Plats:IMES seminarierum, V-huset, plan 2
Kontakt:


Samuel Svensson presenterar sitt examensarbete Tekniska, ekonomiska och miljömässiga förutsättningar för landfill mining – en fallstudie vid NSR:s pilotutgrävning av biocellsreaktor 2001.

Opponent: Jenny Kivistö

Handledare: Charlotte Malmgren och Charlotte Retzner

Examinator: Karin Ericsson

Välkomna!