lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Nyheter

2017-08-23

Jens Hylander and colleagues at VTI and K2 have published the research paper One for all, or all for oneself? Governance cultures in regional public transport planning. Read more about the article here.[läs mer]


2017-07-03

IMES-doktoranden Ellen Palm intervjuades nyligen av Sydsvenskan, bland annat om initiativet Plastfri november. Reportaget finns att läsa här.[läs mer]


2017-06-29

A new research article by Mailn Aldenius and Jamil Khan compares and analyses how two Swedish regions use public procurement to promote the introduction of renewable fuels in their public bus transport systems. The article...[läs mer]


2017-06-27

Valentin Vogl is a new PhD student at IMES. Get to know him through three quick questions: What brings you to Lund? I have had IMES on my radar for quite a while and when the opportunity turned up to do research here I...[läs mer]


2017-06-16

Sex samverkansteman har initierats inom LU och startar i höst. Forskare från IMES medverkar i två av dessa, Narrating Climate Futures och Cirkulär biobaserad ekonomi. Läs mer på rektorsbloggen:...[läs mer]


2017-06-07

A new report from the research project Barriers to an increased utilisation of high biofuel blends in the Swedish vehicle fleet has recently been published by f3 - The Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels....[läs mer]


2017-06-01

IMES researchers Stefan Lechtenböhmer, Lars J. Nilsson and Max Åhman have together with Joeri Wesseling, Ernst Worrel and Lars Coenen, published the article The transition of energy intensive processing industries towards deep ...[läs mer]


2017-05-18

Forskarna i GIST-projektet, Green industrial transitions, har skrivit rapporten Nollutsläpp i basindustrin –förutsättningar för en ny industripolitik där man mot bakgrund av den historiska utvecklingen i basindustrin argumenterar...[läs mer]


2017-05-03

Jamil Khan och Malin Aldenius har tillsammans med kollegor i Lund och Linköping skrivit en rapport där de studerar hur kommuner och regioner använder offentlig upphandling för att öka användningen av förnybara drivmedel och...[läs mer]


2017-05-02

Inom FNs klimatpanel IPCC pågår arbetet inför nästa kunskapssammanställning om klimatet, AR6. Lars J Nilsson deltar som en av ca 200 experter vid veckans möte i Addis Abeba, Etiopien, där riktlinjer och förslag för fortsatt...[läs mer]


2017-04-21

I samband med Sysavdagen idag fick Ida Björling ta emot stipendium på 20 000 kr för examensarbetet Möjligheter och effekter vid ökad materialåtervinning i offentliga miljöer – En studie med fokus på Lunds gaturum.Handledare på...[läs mer]


2017-04-19

Ida Mexnell har tilldelats Sparbankstiftelsen Färs & Frostas pris för särskilt framstående examensarbete vid LTH för arbetet Effektiv förmedling av hållbara godstransporter på väg - med fokus på kortdistanstransporter....[läs mer]


2017-04-03

Jamil Khan och Bengt Johansson har skrivit rapporten Koldioxidvärdering inom transportsektorn: reflektioner ur ett statsvetenskapligt perspektiv där de analyserar den koldioxidvärdering som används inom...[läs mer]


2017-03-29

Dr. Ruchi Gaur, Senior Scientific Officer at DBT-IOC centre for Advanced Bio-Energy Research, is visiting our department for two weeks from 19th March to 1st April 2017.[läs mer]


2017-03-01

The Swedish Energy Agency has granted 54 MSEK for developing hydrogen-based steel making and IMES will do research on the systems and policy dimensions of such a technical shift. Read more about the project and the participating...[läs mer]


2017-02-24

The latest additions to the IMES library are two articles from Karin Ericsson and Johanna Olofsson.[läs mer]


2017-02-03

För att utsläppen ska minska måste koldioxidintensiva industrier dra sitt strå till stacken. Projektet REINVENT ska titta närmre på fyra industriers strategier för minskade utsläpp. Hur ska det gå till? Lars J. Nilsson,...[läs mer]


2017-01-20

Oskar Englund från Fysisk Resursteori, Chalmers, kommer att tillbringa två år på IMES som postdoc.[läs mer]


2017-01-12

Två IMES-forskare skriver om en cirkulär biobaserad ekonomi och smarta städer i Fokus Forskning, Lunds universitets digitala forskningsmagasin.[läs mer]


2017-01-09

Koldioxid är inte bara den mest uppmärksammade växthusgasen utan den kan också vara en användbar råvara. Hör Ellen Palm i Vetenskapsradions inslag om hur koldioxid från en fabrik i Indien kan bidra med råvaror till...[läs mer]


Visar post 41 till 60 av totalt 87.