lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Fristående kurser

Våra fristående kurser i miljövård/miljösystemanalys och energisystemanalys kan komplettera en utbildning inom Lunds universitet eller läsas som fort- och vidareutbildning.

Sista ansökningsdag: inför höstterminen: normalt 15 april. Inför vårterminen: normalt 15 oktober.

Har du frågor om våra kurser är du alltid välkommen att kontakta vår utbildningsadministratör Astrid Byrman, 046 - 222 86 40.

Mer information om varje kurs finns i listan till vänster. 

 

Kurser

Kursperiod

TFRG40 Avfallshantering och resurshushållning
15hp

HT, halvfart

TFRF55 Miljövård; Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv (på engelska) - Environmental Issues
7,5hp

HT, kvartsfart
TFRN90 Miljöledning och hållbarhetsredovisning
7,5hp
HT, kvartsfart
TFRP01 Miljösystemanalys, Miljökonsekvensbeskrivning
7,5hp
VT , halvfart (mars-juni)
TFRP05 Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs - Environmental Issues, Project Course
7,5hp
VT, halvfart
(mars-juni)