lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

TFRF55 Miljövård; Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv 7,5 hp (Environmental issues)

Om kursen

Mål med kursen är att studenterna ska förvärva kunskap om internationella och globala miljöfrågor i ett hållbarhetsperspektiv. De ska även ha kunskap om hur dessa frågor betraktas och hanteras i samhället, särskilt på den internationella arenan. Kursen ges på engelska.

The course aims at providing knowledge on international environmental and resource issues from a sustainability perspective. The students are encouraged to participate actively in discussions on how these issues can be managed in society. The medium of instruction is English

KursansvarigCharlotte Malmgren 046 - 222 86 36   

UtbildningsadministratörAstrid Byrman 046 - 222 86 40

Kursperiod: hösttermin

Kurstakt: kvartsfart, dagtid

Länk till kursplan