lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

TFRG40 Avfallshantering och resurshushållning 15 hp

Om kursen

Kursen ger en helhetssyn på avfall, avfallshantering och kopplingen mellan avfallsproduktion, livsstil och olika styrmedel. Studenterna ska även tränas i problemformulering, kritiskt tänkande samt skriftlig och muntlig kommunikation. Kursen vänder sig både till branschfolk och till studenter.  

Kursen ges som programkurs (FMIF40) och som fristående kurs (TFRG40).

Kursansvarig: Eva Leire 046 - 222 47 72

UtbildningsadministratörAstrid Byrman 046 - 222 86 40

Kursperiod: hösttermin, se länk till kursplan

Kurstakt: halvfart, dagtid

Länk till kursplan