lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

TFRN45 Internationell miljövård, tematisk kurs 7,5 hp (International environmental issues, thematic course)

Om kursen

Kursens övergripande mål är att i ett internationellt perspektiv ge ökad kunskap och förståelse för viktiga miljöproblem samt att de studerande skall tillägna sig ett kritiskt förhållningssätt och ett vetenskapligt arbetssätt. Kursen, som ges på engelska, består av ett projektarbete samt seminarier och/eller få föreläsningar.

The overall objectives of the course are to provide an increased knowledge and a greater understanding of important environmental problems in an international perspective, and to help the students acquire a critical and scientific work mode. It is conducted entirely in English and consists mainly of a project work and a few seminars and/or lectures.

Kursansvarig: Per Svenningsson 046 - 222 84 59, Per.Svenningsson@miljo.lth.se

Utbildningsadministratör: Tomas Johansson 046 - 222 86 40, tomas.johansson@miljo.lth.se

Kursperiod: vårtermin, se länk till kursplan 

Kurstakt: halvfart, dagtid

Länk till kursplan