lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

TFRN55 Miljökonsekvensbeskrivning 15 hp

Om kursen

Kursen belyser hur miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) används som hjälpmedel i Sverige och utomlands för att ge beslutsfattare och allmänhet en förhandsbedömning av troliga effekter på hälsa, miljö och samhälle av olika handlingsvägar vid beslut.

Kursansvarig: Charlotte Malmgren 046 - 222 86 36, Charlotte.Malmgren@miljo.lth.se

Utbildningsadministratör: Tomas Johansson 046 - 222 86 40, tomas.johansson@miljo.lth.se

Kursperiod: vårtermin, se länk till kursplan

Kurstakt: halvfart, dagtid

Länk till kursplan