lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

TFRP01 Miljökonsekvensbeskrivning 7,5 hp

Om kursen

Kursen belyser hur miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) används som hjälpmedel i Sverige och utomlands för att ge beslutsfattare och allmänhet en förhandsbedömning av troliga effekter på hälsa, miljö och samhälle av olika handlingsvägar vid beslut.

Kursansvarig: Jamil Khan 046 - 222 86 39

Utbildningsadministratör: Astrid Byrman 046 - 222 86 40

Kursperiod: vårtermin, se länk till kursplan

Kurstakt: halvfart, dagtid

Länk till kursplan