lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

FMI070 Internationell miljövård, tematisk kurs 7,5 hp (International environmental issues, thematic course)

Om kursen

Kursens övergripande mål är att i ett internationellt perspektiv ge ökad kunskap och förståelse för viktiga miljöproblem samt att de studerande skall tillägna sig ett kritiskt förhållningssätt och ett vetenskapligt arbetssätt.

The overall objectives of the course are to provide an increased knowledge and a greater understanding of important environmental problems in an international perspective, and to help the students acquire a critical and scientific work mode.

Kursen, som ges på engelska, är valfri inom programmen F, M, Pi och W. Den kan ingå i inriktning eller specialisering inom vissa program. Kursen ges också som fristående kurs (TFRN45).

Kursansvarig: Per Svenningsson 046 - 222 84 59, Per.Svenningsson@miljo.lth.se

Utbildningsadministratör:  Tomas Johansson 046 - 222 86 40, tomas.johansson@miljo.lth.se

Kursperiod: Vt läsperiod 2

Kurstakt: Halvtid, dagtid

Länk till kursplan