lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

FMI110 Miljöledning och miljörevision 7,5hp

Om kursen

De övergripande målen för kursen är att den studerande skall förvärva fördjupade kunskaper om miljöledningssystem, få övning i införande av miljöledningssystem, stimuleras till diskussion och eftertanke om möjligheter och begränsningar med miljöledningssystem samt tränas i kritiskt tänkande och skrivande.

Kursen ges som valfri för W. Den kan ingå i specialisering. Kursen ges även som fristående kurs (TFRN20).

Kursansvarig: Charlotte Malmgren 046 - 222 86 36, Charlotte.Malmgren@miljo.lth.se

Utbildningsadministratör:  Tomas Johansson 046 - 222 86 40, tomas.johansson@miljo.lth.se

Kursperiod: Ht lp 1-2

Kurstakt och -tid: Kvartsfart sen eftermiddag

Länk till kursplan