lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

FMIF30 Hållbar utveckling 3hp

Om kursen

Modern teknikutveckling måste koppla till möjligheterna till en hållbar utveckling, bl a via miljöanpassad produktutveckling. Kursen skall därför förmedla ett aktivt och kritiskt granskande förhållningssätt till hur vi inför och använder ny teknik i ett helhetsperspektiv (livscykelorienterat).  Kursen ges som obligatorisk i tredje årskursen för F.

Kursansvarig: Eva Leire 046 – 222 47 72, Eva.Leire@miljo.lth.se och Per Svenningsson 046 – 222 84 59, Per.Svenningsson@miljo.lth.se

Utbildningsadministratör: Tomas Johansson 046 - 222 86 40, tomas.johansson@miljo.lth.se

Kursperiod: Vt lp2

Länk till kursplan