lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

FMIF30 Hållbar utveckling 3hp

Om kursen

Modern teknikutveckling måste koppla till möjligheterna till en hållbar utveckling, bl a via miljöanpassad produktutveckling. Kursen skall därför förmedla ett aktivt och kritiskt granskande förhållningssätt till hur vi inför och använder ny teknik i ett helhetsperspektiv (livscykelorienterat).  Kursen ges som obligatorisk i tredje årskursen för F.

Kursansvarig: Eva Leire 046 – 222 47 72, och Per Svenningsson 046 – 222 84 59, 

UtbildningsadministratörAstrid Byrman 046 - 222 86 40

Kursperiod: Vt lp2

Länk till kursplan