lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

FMIN05 Klimat som vetenskap och politik 7,5hp

Om kursen

Klimatfrågan blir en allt viktigare drivkraft för olika beslut i samhälle och näringsliv. Kursen erbjuder grundläggande kunskaper utifrån naturvetenskapliga, tekniska och samhällsvetenskapliga perspektiv, som grund för en kritisk analys av klimatfrågan. 

Kursen är valfri för F, I, Pi, T och W. Den ingår i ett av teknikblocken i årskurs 3 för I och kan ingå i specialisering. 

Kursansvarig: Lars J. Nilsson 046 - 222 46 83

Utbildningsadministratör:  Astrid Byrman 046 - 222 86 40

Kursperiod: Vt lp1-2

Kurstakt: Kvartsfart

Länk till kursplan