lu.se

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

2022-09-16

New article on public attitudes to eco-social policies

Jamil Khan has a new article out, co-authored with Kajsa Emilsson, Max Koch, Håkan Johansson (School of Social Work, Lund University), Roger Hildingsson (Department

[...]

2022-09-07

New paper on emerging technologies for a more circular economy for plastics

Together with colleagues from the Department of Economic History at Lund University, IMES researcher Fredric Bauer has

[...]

2022-08-31

New article on closed-loop recycling of plastic plates

Eva Svensson Myrin together with colleagues Pål Börjesson and Karin Ericsson published an article in Cleaner

[...]