lu.se

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

2023-05-17

EU Beyond Growth conference with Ekaterina Chertovskaya

This week, Ekaterina Chertovskaya participates in the Beyond Growth conference at the European Parliament. Find more information about the conference and watch the panel including Katya's

[...]

2023-05-10

Launch of a new report on Petrochemicals and climate change

On May 24 at 13.00 CEST, Fredric Bauer and colleagues will launch the new report Petrochemicals and climate change:

[...]

2023-05-08

Congratulations Dr Malin Pettersson!

On the 21st of April, Malin Pettersson successfully defended her PhD thesis Biobased Combined Heat and Power Production

[...]