lu.se

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

COVID-19 nyheter

Alla våra kurser kommer att ges, men med litet annorlunda förutsättningar. I enlighet med LU:s riktlinjer kommer ingen salsundervisning att äga rum, men å andra sidan kommer vi att utnyttja digitala kanaler för både undervisning och annan interaktion med och mellan studenter. Huvudkanalen kommer att vara aktuell lärplattform (Canvas). Det är därför mycket viktigt att du som student följer dessa medier, och i förkommande fall deltar i inlämningar, chattar och annat. Ett första steg är kursregistreringen som nu är extra viktig att göra i tid (ASAP). Inför kursstart kommer alla kursledare att ge riktad information till alla kursdeltagare. Läs noga, och dra er inte för att påminna eller fråga om något är oklart, helst via mejl. Vi lovar att göra vårt bästa, men ber er ha överseende med eventuella tekniska startsvårigheter.

Nyheter

2021-07-12

A new article in Energy Policy

Fredric Bauer, together with our former colleague Germain Fontenit, have a new article out in Energy Policy, titled 'Plastic dinosaurs – Digging deep into the accelerating carbon lock-in of

[...]

2021-06-11

A new article in the Journal of Cleaner Production

Jamil Khan has, together with Hanna Björner Brauer (RISE), published a new article in Journal of Cleaner Production. It

[...]

2021-05-28

A new article in Biophysical Economics and Sustainability

André Månberger has a new article in Biophysical Economics and Sustainability, titled 'Reduced Use of Fossil Fuels can

[...]