lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Forskning

Miljö- och energisystem har under tre decennier bedrivit forskning och undervisning kring samspelet mellan energi, miljö, teknik, ekonomi, säkerhet och utveckling. Helhetssyn och ett systemanalytiskt perspektiv har kännetecknat avdelningens forskning sedan starten.

Forskningen omfattar systeminriktade tvärvetenskapliga studier av energi- och miljöfrågor. Studierna fokuseras på:

  • effektiv användning och omvandling av energi, där hela energikedjan från naturresurs till energitjänst studeras
  • miljöeffekter vid utnyttjande av olika energiformer och förnybara resurser
  • analys av faktorer som främjar eller motverkar förändring av energisystemen
  • analys av åtgärdsstrategier för hantering och förebyggande av energisystemens problem med koppling till miljö, säkerhet och utveckling.

Särskild vikt läggs vid identifiering och analys av långsiktiga utvecklingsalternativ utifrån såväl ett nationellt som ett globalt perspektiv. Forskningen innefattar bl.a. policyanalys och kvalificerad teknikvärdering (technology assessment) med analyser av tekniska, ekonomiska och institutionella sammanhang.