lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Om oss

Miljö- och energisystem startade som egen institution i slutet av 80-talet efter tjugo års verksamhet som Miljövårdsprogrammet vid Lunds universitet. Idag består vi av ca 25 personer och tillhör Institutionen för teknik och samhälle.

Forskare och lärare hos oss kommer från flera olika fakulteter och vetenskapsområden. De flesta har teknisk grundexamen men det finns också forskare/lärare med agronomi, företags- och nationalekonomi, humaniora, naturvetenskap, sociologi och statsvetenskap, i sina examina.

Det typiska för forskningen och undervisningen är att den griper över de enskilda disciplinerna. Miljö- och energisystem har också ett utbrett nationellt och internationellt kontaktnät.

Våra kursansvariga och kurser

Våra forskare och forskningsprojekt