lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Nyheter

2018-12-05

Alexandra Nikoleris medverkade i P1 Kultur på Sveriges radio tisdagen den 4 december. Hur klimatet tar plats i skönlitteraturen och vilken roll detta spelar för vår förståelse av klimatförändringar diskuteras bland annat....[more]


2018-11-07

Forskare vid IMES har bidragit till tre nya rapporter om klimatinnovationer kopplade till olika samhällsviktiga material. Rapporterna presenterar förutsättningar för och pågående arbete med klimatinnovation längs hela...[more]


2018-11-07

Mikael Lantz och Lovisa Björnsson har tillsammans med Thomas Prade och Serina Ahlgren (SLU) författat artikeln Biogas and Ethanol from Wheat Grain or Straw: Is There a Trade-Off between Climate Impact, Avoidance of iLUC and...[more]


2018-10-25

Charlotte Malmgren tillhör pionjärerna inom miljöundervisningen vid Lunds Universitet. Hon började vid dåvarande Miljövårdsprogrammet 1983 men bedrev också forskarstudier i ämnet Antikens kultur och samhällsliv och disputerade...[more]


2018-10-03

Miljö- och Energisystem har tillsammans med Karlstads universitet och Kraftringen beviljats medel från Energimyndigheten för att undersöka möjligheten att producera förnybar olja från trädbränsle i befintliga kraftvärmeverk.[more]


2018-09-27

Fredric Bauer is a new postdoc at IMES. Get to know him through three quick questions:[more]


2018-09-20

IMES gästprofessor Kristina Blennow intervjuades om ett nytt samarbete mellan LTH och SLU Alnarp som bland annat innebär en ny doktorandtjänst hos SLU. Projektet handlar om lantbrukares inställning till att leverera halm eller...[more]


2018-09-20

A new joint working paper has been published by researchers from Lund University/IMES and Stockholm Environment Institute (SEI) within the HYBRIT project. The authors identify key factors – technical, economic and political –...[more]


2018-09-06

Jamil Khan har tillsammans med kollegorna Philip Hansson, Fredrik Pettersson och Robert Hrelja publicerat en rapport om hur Sveriges kommuner arbetar med att främja kollektivtrafik och minska biltrafiken. Rapporten är publicerad...[more]


2018-09-05

Valentin Vogl, Max Åhman and Lars J Nilsson have published a new research article on producing fossil-free steel through direct reduction with renewable hydrogen. Read the article in full here: Assessment of hydrogen direct...[more]


2018-08-27

Lars J Nilsson diskuterade klimatförändringar i TV4s program Nyhetsmorgon den 25 augusti tillsammans med Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl och meteorolog Madeleine Westin. Både fenomenet klimatförändringar och...[more]


2018-08-21

Tord Valentinson från LTH är nu på plats i Colombia där han gör sitt examensarbete på det nationella elbolaget EPM. Arbetet handlar om hur distribuerad elproduktion kan höja kvalitet och leveranssäkerhet i elförsörjningen i byn...[more]


2018-08-16

Jamil Khan has together with colleagues Roger Hildingsson and Annica Kronsell published an article on the role of the state in governing the phase-out of climate emissions in industry, focusing on the Swedish case. The article...[more]


2018-08-06

Malin Aldenius published an article on how the organisation of the public bus transport market influences the introduction of renewable fuels. The article, called Influence of public bus transport organisation on the...[more]


2018-06-19

Johanna Olofsson and Pål Börjesson published an article on dealing with the origins of waste resources in life cycle assessment, LCA. The article, called Residual biomass as resource – Life-cycle environmental impact of...[more]


2018-06-11

Pål Börjesson intervjuas i DN om en hållbar omställning av vägtrafiken och hur takten för denna måste öka för att uppnå miljömålen. Läs artikeln här.[more]


2018-06-04

Christian Stenqvist and colleagues (at Oslo Metropolitan University, Capital Region of Denmark and IMI EVU Energi & VVS Utveckling) have co-authored an article to present the Energy Efficiency Maturity Matrix; a tool to...[more]


2018-06-01

Alexandra Nikoleris successfully defended her doctoral thesis - On the Role of Envisioned Futures in Sustainability Transitions.[more]


2018-05-17

Nelly García González and Pål Börjesson together with colleagues at Politecnico di Milano have co-authored an article on a new 100% bio-based polyester binder based on 2,5-furandicarboxylic acid (FDCA) as precursors of...[more]


2018-05-02

En ny artikel av André Månberger och Björn Stenqvist (fysikalisk kemi) har publicerats i tidskriften Energy Policy. Genom en kvantitativ metod undersöks hur substituerbarhet, återvinning och teknikutveckling påverkar global...[more]