lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Nyheter

2017-06-01

IMES researchers Stefan Lechtenböhmer, Lars J. Nilsson and Max Åhman have together with Joeri Wesseling, Ernst Worrel and Lars Coenen, published the article The transition of energy intensive processing industries towards deep ...[more]


2017-05-18

Forskarna i GIST-projektet, Green industrial transitions, har skrivit rapporten Nollutsläpp i basindustrin –förutsättningar för en ny industripolitik där man mot bakgrund av den historiska utvecklingen i basindustrin argumenterar...[more]


2017-05-03

Jamil Khan och Malin Aldenius har tillsammans med kollegor i Lund och Linköping skrivit en rapport där de studerar hur kommuner och regioner använder offentlig upphandling för att öka användningen av förnybara drivmedel och...[more]


2017-05-02

Inom FNs klimatpanel IPCC pågår arbetet inför nästa kunskapssammanställning om klimatet, AR6. Lars J Nilsson deltar som en av ca 200 experter vid veckans möte i Addis Abeba, Etiopien, där riktlinjer och förslag för fortsatt...[more]


2017-04-21

I samband med Sysavdagen idag fick Ida Björling ta emot stipendium på 20 000 kr för examensarbetet Möjligheter och effekter vid ökad materialåtervinning i offentliga miljöer – En studie med fokus på Lunds gaturum.Handledare på...[more]


2017-04-19

Ida Mexnell har tilldelats Sparbankstiftelsen Färs & Frostas pris för särskilt framstående examensarbete vid LTH för arbetet Effektiv förmedling av hållbara godstransporter på väg - med fokus på kortdistanstransporter....[more]


2017-04-03

Jamil Khan och Bengt Johansson har skrivit rapporten Koldioxidvärdering inom transportsektorn: reflektioner ur ett statsvetenskapligt perspektiv där de analyserar den koldioxidvärdering som används inom...[more]


2017-03-29

Dr. Ruchi Gaur, Senior Scientific Officer at DBT-IOC centre for Advanced Bio-Energy Research, is visiting our department for two weeks from 19th March to 1st April 2017.[more]


2017-03-01

The Swedish Energy Agency has granted 54 MSEK for developing hydrogen-based steel making and IMES will do research on the systems and policy dimensions of such a technical shift. Read more about the project and the participating...[more]


2017-02-24

The latest additions to the IMES library are two articles from Karin Ericsson and Johanna Olofsson.[more]


2017-02-03

För att utsläppen ska minska måste koldioxidintensiva industrier dra sitt strå till stacken. Projektet REINVENT ska titta närmre på fyra industriers strategier för minskade utsläpp. Hur ska det gå till? Lars J. Nilsson,...[more]


2017-01-20

Oskar Englund från Fysisk Resursteori, Chalmers, kommer att tillbringa två år på IMES som postdoc.[more]


2017-01-12

Två IMES-forskare skriver om en cirkulär biobaserad ekonomi och smarta städer i Fokus Forskning, Lunds universitets digitala forskningsmagasin.[more]


2017-01-09

Koldioxid är inte bara den mest uppmärksammade växthusgasen utan den kan också vara en användbar råvara. Hör Ellen Palm i Vetenskapsradions inslag om hur koldioxid från en fabrik i Indien kan bidra med råvaror till...[more]


2016-12-22

För att bättre kunna förstå hur miljö- och naturresursrelaterade utmaningar samspelar med nya sociala, politiska och ekonomiska mönster startar Mistra nu forskningsprogrammet Mistra Geopolitics. Två IMES-forskare kommer delta i...[more]


2016-12-16

Jamil Khan har tillsammans med kollegor publicerat rapporten "Systemanalys av införande av HCT på väg i Sverige". Rapporten analyserar möjliga effekter på samhällsekonomi, transportflöden och klimat av att införa tyngre och...[more]


2016-12-15

    In this darkest time of a year From a distance you can slowly hear Lucia coming and with her a song About our nights being very long. REINVENTers appear dressed in white Lab coats aren’t a traditional sight...[more]


2016-12-08

Miljö- och energisystem har tillsammans med Trafik- och väg och VTI beviljats 2,5 miljoner kronor i forskningsmedel från Energimyndigheten för att studera hur kommuner och regioner arbetar med att öka andelen resor...[more]


2016-11-11

Nathalie Becker är vår nya doktorand som ursprungligen kommer från Tyskland med bakgrund inom natur- och samhällsvetenskap.[more]


2016-11-11

Lars J Nilsson är rådgivare i Seoul International Energy Advisory Council och har nyligen kommit tillbaka från sitt senaste besök i Sydkorea.[more]