lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Bokcirkel och ny artikel om climate fiction

2017-09-20

Alexandra Nikoleris har tillsammans med kollegor från statsvetenskap och litteraturvetenskap läst och analyserat climate fiction (cli-fi) för att bättre förstå möjliga framtider med klimatförändringar. En intervju med Alexandra finns att läsa här.

Projektet har även resulterat i den vetenskapliga artikeln Narrating climate futures: shared socioeconomic pathways and literary fiction som finns fritt tillgänglig.