lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Debattartiklar av IMES-forskare

2019-02-20

Forskare vid IMES är aktiva i flera viktiga samhällsdebatter. Denna vecka har två olika debattartiklar som bygger på forskning vid avdelningen publicerats i svensk press.

Jamil Khan skriver tillsammans med andra kollegor om hur den senaste tidens neddragningar av kollektivtrafiken på Skånes landsbygd riskerar att motverka den nödvändiga klimatomställningen. Att dra in kollektivtrafik baserat på analyser av enskilda turers ekonomiska lönsamhet riskerar att underminera människors tilltro till det övergripande politiska målet, klimatomställningen.

https://www.sydsvenskan.se/2019-02-18/att-dra-ner-kollektivtrafiken-pa-landsbygden-riskerar-klimatomstallningen

Fredric Bauer, Lars J Nilsson och Tobias Nielsen (statsvetenskap, LU) skriver om nödvändigheten att ta ett helhetsgrepp om plastfrågan och uppmanar branschen att visa hur de ska bidra till omställningen till fossilfri plast. Det handlar inte längre om att förbjuda sugrör eller plastkassar – det saknas en vision för hela plastanvändningen. 

https://www.nyteknik.se/opinion/det-racker-inte-att-forbjuda-sugror-och-plastkassar-6948144