lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Den nya svenska oljekällan?

2021-08-20

Möjligheterna att integrera utvinning av bioolja i befintlig kraftvärmeproduktion har studerats i ett forskningssamarbete mellan LTH, Karlstads Universitet och Kraftringen Energi.

Den 9 september 2021, kl. 10.00 - 11.30, kommer vi presentera resultat och reflektioner från arbetet i ett direktsänt webinarium. Ingen anmälan behövs och webinariet kommer även finnas tillgängligt att se i efterhand.

Utsändningen och mer information

Projektsammanfattningen

Projektet har finansierats av Energimyndigheten och Kraftringen Energi och genomförts av (från överst vänster) Lovisa Björnsson (LTH, Lunds Universitet, projektledare), Christer Gustavsson (Karlstad Universitet), Jörgen Samuelsson (Karlstad Universitet), Peter Ottosson (Kraftringen Energi AB), Pål Börjesson (LTH, Lunds Universitet) och Malin Pettersson (LTH, Lunds Universitet).