lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Elektrifiering av stadsbussar

2016-05-25

Malin Aldenius, Ellinor Forsström, Jamil Khan och Alexandra Nikoleris har publicerat en rapport vid kollektivtrafickcentrum K2 i Lund där de kartlagt elbussatsningar i svenska och europeiska städer. Genomgången visar på stor bredd för elbussprojekten i Sverige och Europa och redovisar de aktörer som ingår, deras drivkrafter samt vilka tekniska lösningar som valts.

Rapporten finns att läsa här.