lu.se

Denna sida på svenska This page in English

En debattartikel i Ny Teknik

2021-01-11

Flera forskare från IMES har skrivit en debattartikel som publicerats hos Ny Teknik. Artikeln pekar på behovet av att industrins klimatomställning tar fart. Tre viktiga områden är att politiskt främja gröna investeringar i den tunga industrin, samtidigt som företag måste tvingas inse riskerna med att fortsätta investera i fossil teknik, och kapitalflöden måste helt riktas bort från det fossila.

Läs hela artikeln här: https://www.nyteknik.se/opinion/miljoforskare-industrins-klimatomstallning-maste-ga-snabbare-7007609.