lu.se

Denna sida på svenska This page in English

f3-rapport om nedlagd åkermark

2016-02-24

Johanna Olofsson och Pål Börjesson har skrivit en rapport om nedlagd åkermark i Sverige.

Rapporten kartlägger var i Sverige det finns outnyttjad åkermark som eventuellt kan användas för odling i energisyfte, och är en del i ett forskningsprojekt finansierat av f3 – Kunskapscentrum för förnybara drivmedel. Läs mer och ladda ner rapporten här.