lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Fem frågor om vägen till en utsläppsfri industri

2017-02-03

För att utsläppen ska minska måste koldioxidintensiva industrier dra sitt strå till stacken. Projektet REINVENT ska titta närmre på fyra industriers strategier för minskade utsläpp. Hur ska det gå till? Lars J. Nilsson, koordinator för REINVENT och forskare vid Miljö- och energisystem på Lunds universitet, svarar på fem korta frågor om projektet.

Varför fokuserar REINVENT på de fyra industrierna stål, plast, papper och kött- och mejeriprodukter?

– De fyra industrierna har gemensamt att de är stora arbetsgivare som är viktiga för ekonomin, men att klimatstrategier hittills har varit relativt outforskade här. Dessa sektorer står för stora utsläpp och därför finns det stora miljövinster att göra genom att studera just dem.

Vad är det ni ska undersöka?

– Vi är ett tvärvetenskapligt team som med våra olika kompetenser ska ta ett helhetsgrepp om de här industriernas miljöpåverkan. Vi kommer att studera produkternas hela värdekedjor, vilket innebär att även icke-tekniska delar av industrierna analyseras, t.ex. konsumtion, finansiering och leverantörskedjor.

Det finns många projekt som handlar om att minska utsläppen, på vilket sätt är REINVENT speciellt?

– Där annan forskning ser industrierna utifrån och utvärderar hur väl de lever upp till riktlinjer på miljöområdet vill vi göra tvärtom och se världen så som industrierna gör det. Genom ett nätverk av partners inom industrierna kan vi fånga upp fler aspekter som påverkar övergången till en utsläppsfri industri. Vi kommer bättre kunna förstå hur de tänker och varför de agerar som de gör.

Vad är målet med forskningen?

– Att systematiskt kartlägga vilka klimatsmarta innovationer som finns i sektorerna och staka ut framtida vägar till omställning. I ett större sammanhang vill vi bidra till att EU når sina klimatmål och samtidigt analysera vilka effekter framtida ändringar inom industrierna skulle få för samhället och ekonomin. Ett annat mål är att medverka till att EU:s blivande policys blir bättre anpassade till industrins villkor och förutsättningar.

Hur ser du på framtiden?

– Just nu är det lätt att bli bekymrad efter Donald Trumps aviseringar om att låta tunga industrier fortsätta med sina utsläpp som förr. Men samtidigt känns forskningen ännu mer angelägen då. Med stabila förutsättningar och smart samarbete kan industrier ställa om och minska sina utsläpp. Det är hög tid nu, säger Lars J. Nilsson.

REINVENT är ett samarbete mellan Lunds universitet, Durham University, Utrecht University, Wuppertal Institute och nederländska PBL. Det finansieras av EU-kommissionen under forskningsprogrammet Horizon 2020 och pågår till november år 2020. REINVENT står för Realising Innovation in Transitions for Decarbonisation.

Vid frågor, kontakta koordinator Lars J. Nilsson, lars_j.nilsson@miljo.lth.se.

Se även pressmeddelande på lu.se.