lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Från forskning om hållbar plast till designutställning

2020-09-07

Ett gigantiskt plastlapptäcke i dova färger, en drömsk skulptur med 28 engångsartiklar ingjutna i plastblock, och materialprover av socker, träd och alger. Utomhusutställningen, Materiality & Aggregation, ett samarbete mellan forskning och design, vill sprida kunskap om plast genom att använda hållbara material, anspela på det drömska och skapa nyfikenhet. Den visas på Form/Design Center i Malmö mellan 9-27 september.

Materiality & Aggregation är resultatet av ett samarbete mellan forskningsprogrammet STEPS, Sustainable Plastics and Transition Pathways, där flera forskare från Miljö- och Energisystem deltar, designer Kajsa Willner och Form/Design Center. Kajsa Willner fick i uppdrag att konstnärligt tolka STEPS forskning om plast som identifierar fem vägar framåt för att skapa ett mer hållbart plastsystem: minskad användning, ökad återvinning, färre typer, biobaserad plast och biologiskt nedbrytbar plast.

Kajsa Willner och Fredric Bauer, forskare på Miljö- och energisystem, intervjuades av Sydsvenskan inför utställningens öppnande. Läs intervjun här: https://www.sydsvenskan.se/2020-09-07/malmodesigner-visar-vagen-sa-kan-plast-anvandas-i-framtiden

Utställningen Materiality & Aggregation öppnas på onsdag 9 september med ett panelsamtal mellan forskare och designers. Mer information om uställningen finns här: https://www.formdesigncenter.com/utstallningar/materiality-aggregation