lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Interview on fossil free car fuels for Sveriges Natur

2019-10-03

Pål Börjesson is interviewed in Naturskyddsföreningen's paper Sveriges Natur on the role of fossil free car fuels in the future. Amongst other things, he stresses the need to drive less:

-----------
Risk att vi unnar oss åka mer

Pål Börjesson säger sig vara teknikoptimist men efter 25 års forskning kring transporter och bränslen har han insett att tekniska framsteg inte räcker. Vi måste också konsumera mindre.

− Gör vi mer bränslesnåla bilar finns det en risk att vi unnar oss att åka mer, och på så sätt äts klimatvinsten upp.
-----------

You can read the full article here: www.sverigesnatur.org/aktuellt/fossilfri-bensin/.