lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Klimatinnovation för framtidens papper, plast och stål

2018-11-07

Forskare vid IMES har bidragit till tre nya rapporter om klimatinnovationer kopplade till olika samhällsviktiga material. Rapporterna presenterar förutsättningar för och pågående arbete med klimatinnovation längs hela värdekedjorna för papper, plast, och stål. Gemensamt är att produktionen av dessa material är energikrävande och tätt kopplat till användningen av fossila resurser, även om papper i sig görs av trä som är en förnybar råvara. För att nå fossilfrihet krävs omfattande strukturella förändringar i sektorerna, förutom stora investeringar i teknikutveckling. Forskningen som presenteras i dessa rapporter är en del av det EU-finansierade forskningsprojektet REINVENT, som också leds av IMES.

Rapporterna är fria att ladda ner från projektets hemsida: https://www.reinvent-project.eu/documentation/