lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Koldioxidanvändning uppmärksammas i Vetenskapsradion

2017-01-09

Koldioxid är inte bara den mest uppmärksammade växthusgasen utan den kan också vara en användbar råvara. Hör Ellen Palm i Vetenskapsradions inslag om hur koldioxid från en fabrik i Indien kan bidra med råvaror till glastillverkning.

”När det handlar om fossila källor som i det här fallet med kol, tycker jag att man ska fokusera på att lösa det problemet i stället. Alltså att man byter ut energikällan i stället för att sedan fånga in koldioxiden och göra någonting av den, menar Ellen Palm, doktorand vid Lunds universitet som har forskat på koldioxid som råvara till plast.”

Lyssna här!