lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lars J Nilsson om klimat debatt

2019-03-22

Lars J Nilsson har intervjuats om aktuella klimatdebatten. Kärnkraftens är utspelad, säger Lars. Energi från sol, vind och vatten är framtiden. Debatten har landat alltför mycket i individuellt ansvar. Det krävs politik för att göra befintliga system och strukturer fossilfria.

Läs mer här: www.lu.se/article/samtidsspaningen-om-20-30-ar-kan-sverige-vara-helt-sjalvforsorjande-pa-el-fran-vatten-vind-och-sol-0.