lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lars J Nilsson till IPCCs scopingmöte

2017-05-02

Inom FNs klimatpanel IPCC pågår arbetet inför nästa kunskapssammanställning om klimatet, AR6. Lars J Nilsson deltar som en av ca 200 experter vid veckans möte i Addis Abeba, Etiopien, där riktlinjer och förslag för fortsatt arbete med huvudrapporten ska tas fram.

Läs mer här: Svenska experter medverkar i arbetet med IPCCs nästa stora rapport