lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lotta Malmgren går i pension

2018-10-25

Charlotte Malmgren tillhör pionjärerna inom miljöundervisningen vid Lunds Universitet. Hon började vid dåvarande Miljövårdsprogrammet 1983 men bedrev också forskarstudier i ämnet Antikens kultur och samhällsliv och disputerade 1997 med avhandlingen Ficana: The Final Bronze and Early Iron Age.

Vid avdelningen för miljö- och energisystem har Lotta varit en nyckelperson i att driva den pedagogiska utvecklingen framåt – alltid beredd att anta nya utmaningar, ge sig in på nya områden, och utveckla nya idéer och kurser. Med sitt starka engagemang i utbildningsfrågor, liksom sin professionalitet och lojalitet med verksamheten har hon varit en ovärderlig medarbetare. Genom sin personliga värme och sitt intresse för människor har hon också alltid varit en sammanbindande och positiv kraft vid avdelningen.

Vi är många vänner och kollegor som kommer att sakna dig Lotta!