lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Ny artikel om biogas från restprodukter från jordbruk

2017-10-04

Mikael Lantz och Lovisa Björnsson har tillsammans med Emma Kreuger (bioteknik) publicerat en vetenskaplig artikel om kostnaden för biometan från restprodukter från jordbruket.

Artikeln finns fritt tillgänglig att läsa här:
An economic comparison of dedicated crops vs agricultural residues as feedstock for biogas of vehicle fuel quality