lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Ny artikel om efterfrågan på kritiska metaller vid omställning till förnybar energi

2018-05-02

En ny artikel av André Månberger och Björn Stenqvist (fysikalisk kemi) har publicerats i tidskriften Energy Policy. Genom en kvantitativ metod undersöks hur substituerbarhet, återvinning och teknikutveckling påverkar global efterfrågan på 12 metaller. Efterfrågan ställs i relation till reserver och nuvarande gruvbrytning.

Läs mer här.