lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Ny postdoc på IMES!

2017-01-20

Oskar Englund från Fysisk Resursteori, Chalmers, kommer att tillbringa två år på IMES som postdoc.

Oskars forskning omfattar markanvändning och energisystem, från lokal till global nivå, med fokus på produktion och användning av biomassa för mat, energi och produkter. Hans forskning tangerar i stor utsträckning IMES forskningsverksamhet inom bioenergiområdet och vi ser fram emot ett utvecklat och fördjupat samarbete med Oskar och Chalmers.

Läs mer om Oskar och hans forskning här.