lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Ny rapport om effekterna av tyngre och längre lastbilar

2016-12-16

Jamil Khan har tillsammans med kollegor publicerat rapporten "Systemanalys av införande av HCT på väg i Sverige". Rapporten analyserar möjliga effekter på samhällsekonomi, transportflöden och klimat av att införa tyngre och längre lastbilar i Sverige. Rapporten utgör slutresultatet av ett forskningsprojekt finansierat av Vinnova och Trafikverket som involverat flera forskare på LTH, Trivector, KTH och Chalmers.

Läs mer i pressmeddelande här.