lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Ny rapport om grön offentlig upphandling i transportsektorn

2017-05-03

Jamil Khan och Malin Aldenius har tillsammans med kollegor i Lund och Linköping skrivit en rapport där de studerar hur kommuner och regioner använder offentlig upphandling för att öka användningen av förnybara drivmedel och elfordon. Rapporten är skriven inom ramen för f3:s och Energimyndighetens samverkansprogram Förnybara drivmedel och system.

Rapporten kan laddas ned på f3:s hemsida.