lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Ny rapport tar sig an hållbar hantering av bioaska

2019-04-18

Som en del av Malin Petterssons doktorandprojekt har en fallstudie genomförts på Örtofta kraftvärmeverk. Syftet var att undersöka hur ingående biobränslen i en samförbränningsanläggning bidrar till kvaliteten i askorna och hur lämpliga askorna är för återföring till skog.

Läs mer här: https://portal.research.lu.se/portal/sv/publications/aska-fraan-samfoerbranning-av-returtra-och-andra-biobranslen(49def918-6cd8-4017-80ba-bd451b6e98ff).html