lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Nya publikationer från IMES-forskare

2016-04-05

Fredrik Pettersson har deltagit i författandet av två nya publikationer, en artikel om "soft space regional planning" och rapporten "Dömd till samverkan".

Fredrik Pettersson (postdoc) har tillsammans med Hanna Frisk publicerat en artikel om soft space regional planning i Urban, Planning and Transport Research. Läs artikeln här.

Fredrik har även deltagit i författandet av Dömd till samverkan om samverkansprocesser inom kollektivtrafikplanering. Rapporten ingår i kunskapscentret K2:s Outreach-serie. Läs mer och hitta rapporten här.