lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Nytt forskningsprogram om geopolitik och hållbar utveckling

2016-12-22

För att bättre kunna förstå hur miljö- och naturresursrelaterade utmaningar samspelar med nya sociala, politiska och ekonomiska mönster startar Mistra nu forskningsprogrammet Mistra Geopolitics. Två IMES-forskare kommer delta i programmet som leds av Stockholm Environment Institute (SEI). Linköpings-, Stockholms- och Uppsala universitet samt instituten SIPRI, E3G (England) och Adelphi (Tyskland) deltar också i programmet. 

Läs mer här.