lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Nytt forskningsprojekt om hur andelen resor inom kollektivtrafiken kan ökas

2016-12-08

Miljö- och energisystem har tillsammans med Trafik- och väg och VTI beviljats 2,5 miljoner kronor i forskningsmedel från Energimyndigheten för att studera hur kommuner och regioner arbetar med att öka andelen resor inom kollektivtrafiken. Projektet ska identifiera goda exempel, analysera framgångsfaktorer och hinder samt bidra till kunskapsöverföring mellan kommuner och regioner.

För mer information se http://www.k2centrum.se/artikel/hur-andelen-resor-i-kollektivtrafiken-kan-oka-ska-studeras