lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Nytt Mistraprojekt om hållbar plast

2016-04-08

IMES-forskare ingår i gruppen från Lunds Universitet som tilldelats ansvararet för Mistras nya program Plast för ett hållbart samhälle.

Forskargruppen STEPS, Sustainable Plastics and Transition Pathways, ska under fyra år arbeta med nya tekniker och grön kemi för plastframställning, nya återvinningsbara plaster och långsiktigt hållbara industristrategier. Projektet innebär totalt 60 miljoner kronor varav 40 miljoner från Mistra.

– Förhoppningen är att de ska utveckla bioplaster som har likartade egenskaper som dagens varianter och som dessutom är koldioxidneutrala, säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig på Mistra.

Läs mer här.