lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Nytt projekt om biodrivmedel

2016-01-25

Energimyndigheten beviljar 6,5 miljoner till nytt biodrivmedelsprojekt vid Miljö- och energisystem.

Projektet Förbättrad hållbarhet i cellulosabaserad etanolproduktion – åtgärdsidentifiering via miljösystemanalys har av Energimyndigheten blivit beviljat 6,5 miljoner kronor inom forskningsprogrammet Biodrivmedel - Biokemiska metoder. Projektet löper under fyra år t.o.m. 2019 och är ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt mellan Miljö- och energisystem och Kemiteknik vid LTH. Projektledare är prof. Pål Börjesson och övriga deltagande forskare är prof. Lovisa Björnsson och docent Ola Wallberg samt doktorander.