lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Plast från el, vatten och koldioxid

2016-05-16

Ellen Palm, Lars J Nilsson och Max Åhman skriver om en framtida möjlighet för plastproduktion.

En ny open access-publikation från Imes har undersökt möjligheten att använda el, vatten och koldioxid som råvaror för plasttillverkning, något som kan komma att bli intressant i en framtid när fossila råvaror fasats ut och tillgångarna på biomassa anses begränsade. Artikeln sammanfattar att det är ett tekniskt möjligt alternativ, men att det kan komma att bli 2-3 gånger dyrare än dagens plastproduktion.

Artikeln finns att läsa här.