lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Potential för svensk biomassa och bioekonomi

2016-06-03

Pål Börjesson har på uppdrag av Näringsdepartementet och inom det Nationella Skogsprogrammet publicerat rapporten ”Potential för ökad tillförsel och avsättning av inhemsk biomassa i en växande svensk bioekonomi”. Rapporten beskriver hur tillförseln av biomassa från skog, jordbruk och akvatiska system kan öka fram till 2050 när hänsyn tas till tekniska, ekonomiska och miljömässiga restriktioner och när risker för miljömålskonflikter minimeras. Samtidigt beskrivs hur avsättningen kan komma att öka inom transport-, industri- och kraftvärmesektorn och hur balansen mellan ökad tillförsel- och avsättningspotential kan bli när olika utvecklingsvägar väljs.


Rapporten finns att ladda ner här.