lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Presentation vid Klimatforum Västerbotten

2020-11-04

Jamil Khan kommer att medverka vid Klimatforum Västerbotten som är en konferens med fokus på klimatomställning i regioner och kommuner. Konferensen pågår 5 november kl 10-15 och kan följas live (ingen anmälan behövs). Det är även möjligt att ta del av konferensen i efterhand. För mer information se denna webbsida: https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vasterbotten/2020-10-07-klimatforum-vasterbotten-2020---att-leda-klimatomstallningen.html.